सूचना तथा समाचार

घिरिङ गाउँपालिकाकाे प्रशासकिय भवनहरूकाे DPR निर्माणकाे तथा वस्तुगत विवरण सहितकाे अावधिक गाउँ विकास याेजना तजुमा ,गरिवी नक्शांकन र श्राेत नक्शा निर्माण कार्यका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

घिरिङ गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका कृषकहरूमा कृषि पर्यटन प्रर्वद्नन सम्बन्धि कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँकाे प्रस्ताव अाब्हान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

घिरिङ गा.पा भित्र माैरी सहितकाे घार माग गर्ने सम्बन्धि कृषि शाखाकाे अत्त्यन्त जरूरी सूचना

Pages