निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०७९।९।२१

७९-८० 01/12/2023 - 13:50 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९।९।२१.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-९-६ - ८

७९-८० 01/04/2023 - 15:24 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2079-09-6 - 8.pdf

दाेश्रो गाउँसभा (विशेष अधिवेशनका) निर्णयहरू

७९-८० 01/02/2023 - 14:12 PDF icon गाउँसभा दोश्रो अधिवेशन.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-८-१८ - ७

७९-८० 01/02/2023 - 14:09 PDF icon कार्यपालिका वैठक संख्या ७.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-८-१३ - ६

७९-८० 12/06/2022 - 10:22 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2079-06-3.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-७-३ - ५

७९-८० 12/06/2022 - 10:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2079-06-3.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-६-१२ - ४

७९-८० 09/30/2022 - 12:05 PDF icon कार्यपालिका निर्णय 2079-6-12.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-५-२७ - ३

७९-८० 09/30/2022 - 12:05 PDF icon कार्यपालिका निर्णय 2079-5-27.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-४-१९ - २

७९-८० 08/15/2022 - 11:38 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९-८० - २.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-४ - ५ - १

७९-८० 08/15/2022 - 11:37 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९ -८० - १.pdf

Pages