निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०८१।०३।१९ - १५

८०/८१ 07/09/2024 - 10:35 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८१।०३।१९.pdf

१६ औ गाउँसभाकाे निर्णय

८०/८१ 06/26/2024 - 13:42 PDF icon १६ औ गाउँसभा निर्णय.pdf

कार्यपालिका वैठक २०८१।०३।०९ -१४

८०/८१ 06/25/2024 - 13:08 PDF icon कार्यपालिका वैठक २०८१।०३।०९ - १४.pdf

कार्यपालिका वैठक निर्णय २०८१।०३।०३ - १३

८०/८१ 06/21/2024 - 10:53 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८१।०३।०३ - १३.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८१।०२।०२ - १२

८०/८१ 06/10/2024 - 10:36 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८१।०२।०२ - १२.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८१।०१।०९ -११

८०/८१ 05/05/2024 - 12:38 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८१।१।९ - ११.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।१२।१५ -१०

८०/८१ 04/05/2024 - 10:28 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।१२।१५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।११।०६ -९

८०/८१ 02/22/2024 - 13:45 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०-११-०६ - ९.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।१०।१४ - ८

८०/८१ 02/15/2024 - 13:13 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०-१०-१४ - ८.pdf

१५ अाै गाउँसभा बैठक

८०/८१ 02/04/2024 - 12:55 PDF icon १५ अाै गाउँसभा .pdf

Pages