नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक २०८०।१। ३ - १५

७९-८० 06/02/2023 - 11:30 PDF icon कार्यपालिका निर्णय 2080-02-03 - 15.pdf

कार्यपालिका बैठक २०८०।१। ३ - १४

७९-८० 04/26/2023 - 16:17 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।१।३ - १४.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९।१२।०३ - १३

७९-८० 03/28/2023 - 13:03 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९।१२।३.pdf – १३.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९।११।८ - १२

७९-८० 03/09/2023 - 15:13 PDF icon कार्यपालिका वैठक २०७९।११।८.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९।१०।२० - ११

७९-८० 02/12/2023 - 16:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९।१०।२०.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९।९।२८ - १०

७९-८० 02/05/2023 - 13:52 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९।९।२८.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९।९।२१ - ९

७९-८० 01/12/2023 - 13:50 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९।९।२१.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-९-६ - ८

७९-८० 01/04/2023 - 15:24 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2079-09-6 - 8.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-८-१८ - ७

७९-८० 01/02/2023 - 14:09 PDF icon कार्यपालिका वैठक संख्या ७.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-८-१३ - ६

७९-८० 12/06/2022 - 10:22 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2079-06-3.pdf

Pages