नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०८१।०२।०२ - १२

८०/८१ 06/10/2024 - 10:36 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८१।०२।०२ - १२.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८१।०१।०९ -११

८०/८१ 05/05/2024 - 12:38 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८१।१।९ - ११.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।१२।१५ -१०

८०/८१ 04/05/2024 - 10:28 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।१२।१५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।११।०६ -९

८०/८१ 02/22/2024 - 13:45 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०-११-०६ - ९.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।१०।१४ - ८

८०/८१ 02/15/2024 - 13:13 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०-१०-१४ - ८.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०९। २६ - ७

८०/८१ 02/04/2024 - 12:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2080-09-26 -७.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०८।०९। - ६

८०/८१ 01/03/2024 - 13:20 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०-०९-०५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०८।०६ - ५

८०/८१ 11/27/2023 - 14:37 PDF icon कार्यपालिका वैठक २०८०।८।६ ०५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।७।१२ -४

८०/८१ 11/05/2023 - 12:50 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।७।१२.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०६।०५ - ३

८०/८१ 09/24/2023 - 15:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।०६।०५.pdf

Pages