सूचना तथा समाचार

भ्यू टावर निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ अ।ब्हानकाे सूचना

घिरिङ गाउँपालिका भित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलार्इ परिचयपत्र वितरण गने सम्बन्धि अत्यान्तै जरूरी सूचना

बेराेजगार व्यक्तिकाे तथ्याङ्क संकलन तथा न्यूनतम राेजगारी संलग्न हुनकाे लागि निवेदन दिने बारेकाे सूचना

Pages