साताैँ घिरिङ अध्यक्ष कप २०८० समापन कार्यक्रममा लिइएका दृश्यहरू।।