वडा ३

गाउँपालिकाकाे कार्यालय र  वडा नं. ३ काे कार्यालय संगै रहेकाे

वडा नं. ३ मा कुल जनसङ्ख्या  ः  ४८६५

संपर्क विवरण  ः ०६५ - ६२००११

Ward Contact Number: 
9856083703