घिरिङ गाउँपालिका अन्तर्गत, महिला तथा बालबालिका शाखा द्वाराआयोजना गरिएको ३ दिने महिलाहरुको नेतृत्व तथा क्षमता विकास कार्यक्रम समापनकाे दिन लिइएका तस्वीरहरू ।।।